Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
19.03.2018
John Bekkenes har vært lege for de innsatte ved Ringerike kretsfengsel i nærmere ti år. To ganger i uken jobber han bak en sju meter høy og 1 068 meter lang mur. FORAN FENGSELSPORTEN: Fengselslege...
19.03.2018
Nå som påsken står for døren har vi tatt en prat med krimforfatter og onkolog Jan Boris Stene ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Nylig ble hans tredje bok Lucifers fall med hovedpersonene...
19.03.2018
Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Oppgavene i allmennpraksis øker og...
19.03.2018
Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan nå få mulighet til å søke om ekstrabevilgninger via Helsedirektoratet. Legeforeningen oppfordrer medlemmene til å få kommunene til å benytte seg av...
05.03.2018
Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) handler i 2018 om syriske barn og unge på flukt, og deres rett til psykososial støtte og grunnleggende helsetjenester. GENSERAKSJON: MedHum håper mange...
05.03.2018
Sentralstyret har vedtatt et pilotprosjekt som skal samle Legeforeningens ledersatsinger. Gjennom Helselederprogrammet vil foreningen oppmuntre til å rekruttere, stimulere og støtte leger til å bli...
05.03.2018
– Markeringer som 8. mars og 1. mai minner meg på at rettighetene vi tar for gitt aldri kom gratis, men måtte tilkjempes, sier Kristin Kornelia Utne. STÅR PÅ: Vi må fortsatt holde fanen høyt, mener...
05.03.2018
Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) deltar i nytt utvalg som skal se på prioriteringer i kommunehelsetjenesten. ØKT BEVISSTHET: Petter Brelin mener kommunene i mange tilfeller...
05.03.2018
Radiolog Per Skaane er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin pionerinnsats innen radiologisk brystdiagnostikk. TYDELIG RØRT: En beveget Per Skaane mottar Kongens fortjenstmedalje fra fylkesmannen...
05.03.2018
Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden. Helsedirektoratet har målt...