Aktuelt i foreningen
NO IMAGE
15.06.2020
Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen...
NO IMAGE
15.06.2020
Behovet for endringene har vist seg gjennom erfaringer med arbeid i fagaksen. Lovendringer i fagaksen ble drøftet under Legeforeningens digitale landsstyremøte. Forslagene omhandlet syv...
NO IMAGE
15.06.2020
President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første digitale landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien. HISTORISK: Marit Hermansen åpnet...
NO IMAGE
15.06.2020
Vi gjennomførte et godt, digitalt landsstyremøte onsdag 27. mai. Teknikken fungerte, alle kom på med lyd og bilde, dirigentene holdt avstand, delegatene var debattlystne og presidentkjedet passet...
NO IMAGE
25.05.2020
Legeforeningen oppfordrer norske myndigheter til å ta et større ansvar for å hindre en medisinsk katastrofe i Europa som følge av koronaviruset. FELLES LØFT: I et...
NO IMAGE
25.05.2020
Regjeringen endrer yrkesskadereglene i folketrygden slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Koronasmitte og covid-19 var...
NO IMAGE
25.05.2020
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) gir medisin-, sykepleier- og bioingeniørstudenter fri tilgang ut året til e-læringskurs i laboratoriearbeid...
NO IMAGE
25.05.2020
For første gang avholdes Legeforeningens landsstyremøte digitalt. Det skjer onsdag 27. mai. Korona-pandemien har tvunget frem nye måter å møtes på. Som f...
NO IMAGE
25.05.2020
Legeforeningen har etablert en egen rådgivningsgruppe i påvente av økt etterspørsel etter medisinskfaglige råd som følge av koronaviruset. RÅDGIR: Cecilie...
NO IMAGE
25.05.2020
«Rett lege i rett jobb» er mottoet for Tidsskriftets stillingsportals nye tjeneste, Rekrutteringstjenester. Gjennom en enkel registrering vil man få tips og veiledning om stillinger...