God erfaring med strukturerte helsedata

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi leste med interesse kronikken om strukturerte helsedata (1). Vi mener forfatterne legger for mye vekt på det frustrerende. I Norsk diabetesregister for voksne har vi utviklet en strukturert, elektronisk pasientjournal som vi mener har gjort pasientkonsultasjonene raskere, mer effektive, har bedret behandlingskvaliteten og gitt nasjonale data (2-4).

  Journalen fungerer både som fagjournal på diabetespoliklinikker og som datainnsamlingsverktøy for diabetesregisteret.

  Endokrinolog ved registeret, John Cooper, og lege Magne Rekdal ved programvare firma Emetra AS var ansvarlig for utviklingen av fagjournalen i startfasen. Deretter er det klinikere i diabetesmiljøet som har bidratt mest til videreutviklingen.

  Noklus Diabetes (FastTrak), som fagjournalen heter, er nå overtatt av DIPS og brukes av samtlige diabetespoliklinikker med unntak av St. Olavs hospital som har gått over til Helseplattformen. Journalen er delvis integrert med DIPS slik at personalia og laboratorieprøver hentes automatisk og et notat fra Noklus Diabetes (FastTrak) genereres automatisk og limes inn i DIPS.

  I tillegg til å hente ut data til årsrapporten, hentes det ut månedlige data for sentrale kvalitetsindikatorer som er tilgjengelige for helsepersonell. Slike kurver direkte på dataskjermen har spilt en viktig rolle i to nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekter (2).

  Basert på tilbakemeldingene fra 60–70 helsepersonell som deltar på det årlige brukermøtet, er vårt inntrykk at flertallet av klinikerne er fornøyde med Noklus Diabetes (FastTrak). Historikk over pasientens diabetes er lett tilgjengelig, utviklingen av risikofaktorer som HbA1c, LDL-kolesterol, blodtrykk og urin-albumin/kreatinin ratio vises grafisk, tidligere insulindosering kan lett finnes og man kan få påminnelser om at en anbefalt prosedyre mangler hos pasienten.

  Noklus Diabetes (FastTrak) har gitt oss nasjonale data på kvaliteten av behandlingen av type 1-diabetes hos voksne i Norge (3). Vi kan dokumentere bedring i sentrale kvalitetsindikatorer som HbA1c (3, 4) og vi mener at systemet har bidratt til bedre diabetesomsorg for pasientene.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media