Podkast: Lærer studentene nok om diskriminering?

  ()

  sporsmal_grey_rgb

  Rasisme og diskriminering må inn som tema på medisinstudiet. Det mener ukens gjest Jonas Hildrum, som også har skrevet en debattartikkel om dette. Hildrum er lege i spesialisering og jobber for tiden i Alta kommune, hvor han jevnlig møter pasienter fra ulike marginaliserte grupper. Han savner mer kunnskap i bagasjen fra medisinstudiet om ubevisste fordommer og ulik behandling. Hva bør man som lege være obs på? Og hvordan skal man kunne si ifra til hverandre?

  Hør mer i ukens episode av Stetoskopet, og les tilsvaret fra Universitetet i Oslo nederst i denne artikkelen.

  Stetoskopet kommer med nye episoder hver torsdag. Vi snakker om aktuelle medisinske problemstillinger, ny forskning og hvordan det er å være lege i Norge i dag. Du finner Stetoskopet der du lytter til podkast.

  Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller forslag til temaer vi kan ta opp? Send oss en e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no

  Tilsvar fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, ved prodekan for studier Magnus Løberg

  Som fakultet er vi bevisst tema som diskriminering, rasisme og annen systematisk forskjellsbehandling, og dette inngår i vårt undervisningstilbud på forskjellige måter gjennom medisinstudiet.

  Allerede i preklinisk undervisning vektlegges bakgrunn for vår medisinske kunnskap og hvordan man som lege må være bevisst dette. Innen fysiologi undervises det at mye av vår kunnskap historisk er basert på unge, friske, mannlige individer, og at man derfor alltid må regne med en usikkerhet ovenfor den enkelte pasient. Målet er at studentene skal utvikle evnen til å tenke selv og å forstå at mennesker er forskjellige og heterogene og at normalområder ikke er «normale for alle».

  I løpet av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo undervises ulikheter i helse og minoriteters særegne behov og utfordringer flere steder som del av faget samfunnsmedisin. Fra første året har studentene både forelesninger (ulikheter i helse, medisinsk humaniora) og gruppeoppgaver (kasuistikker innen ulikheter i helse og innen medisinsk humaniora) som berører dette.

  Vi har undervisere som er opptatt av temaet og underviser blant annet gjennom seminar på andre året om sosial ulikhet i helse og tar det eksplisitt opp der som et viktig tema innen allmennmedisin.

  Videre er det integrert i fellesundervisningen på fjerde året med forelesningen stigmatisering, diskriminering, marginalisering, og i sjette studieår om rasisme, diskriminering og helse.

  Undervisning innen global helse foregår i hovedsak på femte studieåret, og vi har i tillegg et valgfritt fordypningsemne innen global helse for de som er interessert.

  Når det gjelder diskriminering har vi som utdanningsinstitusjon et ansvar for å tilse at våre studenter er skikkethet til å gå inn i yrke som helsepersonell. Skikkethetsvurderingen foregår løpende gjennom studiet, og studentenes holdninger er et sentralt element. Som ledd i skikkethetsapparatet skal ansatte og studenter melde fra om de observerer diskriminering eller rasisme fra medstudenter. Det er ellers allmenn aksept i det norske samfunnet for at vi ikke ønsker eller aksepterer rasisme eller diskriminering slik det også fremkommer i lovverket.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media