Steroidbehandling ved alvorlig pneumoni?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Intravenøs hydrokortisonbehandling ved alvorlig pneumoni gir færre dødsfall ifølge ny randomisert studie.

  Illustrasjonsfoto: stockbusters/iStock
  Illustrasjonsfoto: stockbusters/iStock

  Systemisk behandling med glukokortikoider ved alvorlige infeksjoner er omdiskutert. I en ny dobbeltblindet studie ble nesten 800 voksne intensivpasienter innlagt for pneumoni randomisert til å få intravenøs behandling med hydrokortison eller placebo i tillegg til standardbehandling (1). Behandlingslengden ble vurdert etter fire dager på grunnlag av klinisk respons. Pasienter med influensa eller septisk sjokk ble ikke inkludert.

  Etter fire uker var det signifikant flere dødsfall i placebogruppen (11,9 % versus 9,2 %; p = 0,006). Dessuten var det flere som trengte invasiv ventilasjonsstøtte, vasopressorbehandling og mer insulin i placebogruppen enn i intervensjonsgruppen. Forekomsten av gastrointestinale blødninger og infeksjoner under sykehusoppholdet var omtrent den samme i de to gruppene.

  – Dette er den første større studien av høy kvalitet som dokumenterer at steroider reduserer dødelighet og ikke bare gir raskere bedring ved alvorlig pneumoni, sier Trond Bruun, som er seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Haukeland universitetssjukehus. Forskjellen i dødelighet holdt seg også etter tre måneder. Studien tyder på at tidlig hydrokortisonbehandling bør vurderes ved alvorlig pneumoni, spesielt i intensivavdelinger og i overvåkningsenheter som gir høystrømsoksygenbehandling eller ikke-invasiv ventilasjonsstøtte, sier Bruun.

  – Studien omfatter kun intensivpasienter, og med en median alder på 67 år gir den ikke støtte for bruk av steroider til skrøpelige eldre som ikke er aktuelle for intubasjon. For dem vil nok risikoen være større enn nytten. Studiens styrke er den individualiserte tilnærmingen, der den kliniske responsen hos den enkelte har vært styrende for behandlingslengden, sier Bruun. Han mener at resultatene bør bekreftes i en ny studie av høy kvalitet før det kan gis klare anbefalinger i retningslinjer for behandling av pasienter med alvorlig pneumoni.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media