Jan Heldaas

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår gode kollega Jan Heldaas døde 9. mai 2023. Jan var født i 1946 og vokste opp på Tåsen i Oslo. Etter eksamen artium ved Berg gymnas studerte han medisin i Graz i Østerrike. Turnustjenesten hadde han ved Lærdal sykehus og i Tokke kommune. Han startet sin radiologiske karriere med fire år som assistentlege i Skien. Deretter gikk turen til Ullevål, hvor han jobbet ved røntgenavdelingen i seks år, bare avbrutt av seks måneder ved Patologisk anatomisk laboratorium. Jan ble godkjent spesialist i radiologi i 1983.

  På 1980-tallet hadde vi så vidt startet opp med radiologisk karintervensjon i Tønsberg. Litt tilfeldig kom vi i kontakt med Jan, som hadde nettopp dette som interessefelt, og han ville bli med på å bygge opp tjenesten hos oss. I 1987 flyttet derfor Jan og familien til Tønsberg, og han startet på sin lange karriere ved Sykehuset i Vestfold.

  Jan hadde bred radiologisk erfaring og var en dyktig intervensjonsradiolog. Han var praktisk og oppfinnsom, og ikke redd for å prøve ut nye metoder og teknikker. Han hadde sans for detaljer og delte villig av sin kunnskap. Jan var særdeles dyktig til å lære opp nye leger og la uerfarne slippe til. Han var omsorgsfull og snill mot både kolleger og pasienter. Mester–svenn-relasjonen fikk virkelig mening med Jan som lærer, og pasienten ble alltid godt ivaretatt når han var tilstede.

  Jan var stolt av familien sin, av kona Vibeke og de to døtrene Kjersti og Marianne. Sammen hadde de gode dager med hytteliv, først i Lillesand og senere på Veggli. Han var glad i å fiske og å dra på tur i skog og mark der bær- og sopplukking var yndede aktiviteter. I senere år var han og kona aktive i det lokalhistoriske miljøet ved Kystkultursenteret i Tønsberg. Som seniorer bosatte de seg også på Jarlsø med fjorden og Tønsberg-skjærgården som nærmeste nabo.

  Jan var en oppmerksom og god kollega. Han var åpen og direkte, også om de helseutfordringene han selv hadde gjennom flere år. Som pensjonist jobbet han som seniorkonsulent i avdelingen, noe han fortsatte med fram til få uker før sin død. Selv om vi kjente til hans alvorlige diagnose, kom det likevel som et sjokk da tilstanden brått forverret seg. Det er mange som kommer til å savne Jan i tida som kommer, og vi lyser fred over Jans gode minne.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media