Einar Vigeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Einar Vigeland (f. 1961) er spesialist i radiologi og overlege. Han har bidratt med idé, utforming av spørreskjemaer, tolkning av resultater, manusutforming og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Radiologisk avdeling

Sykehuset i Vestfold

Artikler av Einar Vigeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media