Kommentar

WHO som erklærte at Covid-19-pandemien er over

Eigil Sørensen
Adjunct Faculty, Faculty of Public Health, Thammasat University, Thailand
Interessekonflikt:  Ja
Tidligere ansatt i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det var generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus for Verdens helseorganisasjon (WHO) som 5. mai erklærte at Covid-19-pandemien ikke lenger er klassifisert som en såkalt Public health emergency of international concern (PHEIC) og ikke FNs generalsekretær som angitt i Podkasten (1). Den internasjonale helsereguleringen for å forebygge smittespredning (International Health Regulation - IHR 2005) gir Verdens helseorganisasjon mandat til å klassifisere et sykdomsutbrudd eller en alvorlig hendelse som en «folkehelse krise av internasjonal bekymring"(2). Dette er hendelser som kan utgjøre en folkehelse risiko for andre stater gjennom internasjonal spredning av sykdom og kreve en koordinert internasjonal respons. Som følge av Covid-19-pandemien er revisjon av IHR 2005 under diskusjon blant medlemslandene og er tema under Verdens helseforsamlingen i Genève 21. - 30.mai 2023 (3).

Litteratur:
1. World Health Organization. Statement on the fifteenth meeting of the IHR (2005) Emergency Committee on the COVID-19 pandemic. https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-mee… Lest 24.5.23
2. WHO. International health regulations. 3. utg. https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496 Lest 24.5.23
3. WHO. Implementation of the International Health Regulations (2005). https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_9Rev1-en.pdf Lest 24.5.2023

Published: 24.05.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media