Kommentar

Svar til Eigil Sørensen

Are Brean
Tidsskrift for Den norske legeforening
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Eigil Sørensen for en betimelig rettelse til Redaktørens hjørne nummer 48. Sørensen har selvsagt helt rett: Det var ikke FNs, men WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus som på vegne av WHO erklærte at Covid-19-pandemien ikke lenger er klassifisert som en såkalt Public health emergency of international concern (PHEIC). Jeg skrev om dette også for noe over ett år siden, den gang heldigvis ved å kreditere riktig organisasjon (1). Men denne gangen gikk det altså i ball. Feilen er rettet i den skriftlige omtalen av episoden. Jeg beklager, og er takknemlig for å ha oppmerksomme lyttere!

Litteratur:
1. Brean A. Når er det slutt? Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi: 10.4045/tidsskr.22.06.01

Published: 25.05.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media