Skreddersydd trening gir friskere medarbeidere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Personer som trener på eller etter jobb, får bedre helse. Arbeidsgiverne bør investere mer i sine ansatte, og et nytt verktøy kan tilby arbeidstakere et gratis forskningsbasert treningsprogram tilpasset deres arbeidshverdag.

  Mange sitter for mye i ro på jobben. Det er helseskadelig dersom det ikke kompenseres med ekstra fysisk aktivitet (1). Samtidig finnes det studier som viser at personer som beveger seg mye på arbeid, ofte med lav intensitet og ensformige aktiviteter, har dårlig helse (2). For eksempel har andelen svenske arbeidstakere som ble definert å ha helseskadelig fysisk form økt fra 26 % til 46 % i perioden 1995–2017 (3).

  Å forebygge arbeidsrelatert helseskade tjener både arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet som helhet. Produksjonstapet av muskel- og skjelettsykdommer i Norge er i 2013 beregnet til 54 milliarder kroner. Helsetap og helsekostnader kommer da i tillegg (4). Fysisk aktivitet kan forebygge og behandle slike og mer enn 30 andre lidelser (5), og konservative estimater viser en mulig årlig velferdsgevinst i Norge på 400 000 kvalitetsjusterte leveår dersom befolkningen blir mer fysisk aktive (6).

  Smart mosjon i arbeidslivet

  Smart mosjon i arbeidslivet

  Tilpasset trening kan gi arbeidstakere bedre helse. Det viser en rapport som Helsedirektoratet og flere aktører i arbeidslivet har bestilt fra Forskningsenheten for fysisk aktivitet og helse i arbeidslivet ved Syddansk Universitet (7). Rapporten oppsummerer over 40 randomiserte kontrollerte studier, og funnene bekreftes av andre (8).

  Som en oppfølging av rapporten er det utformet en webapplikasjon, Smart mosjon i arbeidslivet (9). Der kan ansatte finne et gratis forskningsbasert treningsprogram, og treningen skreddersys etter arbeidstakerens arbeidshverdag, fysiske form og mulige plager. Verktøyet er tilgjengelig via helsenorge.no (10).

  Arbeidet med Smart mosjon i arbeidslivet er et eksempel på hvordan partene i arbeidslivet og forvaltningen i samarbeid med forskere kan bidra til bedre helse i arbeidslivet – dersom det legges til rette for det.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media