Mindre hiv, men mer kjønnssykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den globale hivsmitten har sunket de siste 30 årene, men smitten av andre seksuelt overførte infeksjoner har økt.

  Illustrasjonsfoto: pederk/iStock
  Illustrasjonsfoto: pederk/iStock

  En ny, stor studie analyserte utviklingen i global, regional og nasjonal insidens av hivinfeksjon og andre seksuelt overførte infeksjoner blant unge fra 1990 til 2019 (1). Samlet sank insidensen av hivinfeksjon fra 34,5 per 100 000 i 1990 til 22,7 i 2019. Insidensen av andre seksuelt overførte infeksjoner var høyere i 2019 enn i 1990, men sank mellom 2009 og 2019, dvs. i en periode da insidensen av hivinfeksjon sank mer enn fem ganger så raskt som nysmitten av andre seksuelt overførte infeksjoner. I flere mellominntektsland som Kina, Thailand og Brasil økte både antall nye tilfeller av hivinfeksjon og andre seksuelt overførte infeksjoner blant unge. Selv om nysmitten i mange lavinntektsland falt, er insidensen av hivinfeksjon og andre seksuelt overførte infeksjoner fremdeles høyest i disse landene, særlig i Afrika sør for Sahara. Studien viser store kjønnsforskjeller, der to tredeler av unge som smittes av seksuelt overførte infeksjoner, er kvinner.

  – Denne studien gir et fascinerende fugleperspektiv på hvordan hivinfeksjon og andre seksuelt overførte infeksjoner har berørt og fortsatt berører unge mennesker i verden. Studien er et slags historisk verdensatlas som viser hvordan smitte og sykdomsbyrde har utviklet seg over flere tiår, sier Kåre Moen, som er lege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

  – Det er verdt å merke seg at nysmitten av seksuelt overførte infeksjoner utenom hivinfeksjon er høyere blant verdens unge i dag enn den var for 30 år siden, sier Moen. Han er enig med forskerne bak studien i at forebygging av disse sykdommene i mange år har vært neglisjert politisk og i folkehelsekretser. Han påpeker at studien ikke har data om seksuell identitet eller kjønnsidentitet.

  – Studien er viktig fordi den viser store, men likevel opprettelige forskjeller i forekomst og byrde av sykdom. Den bør føre til kritisk refleksjon og ny strategisk tenkning blant myndigheter, fagfolk og aktivister, sier Moen.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media