Kort og lettfattelig om embryologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skala Dehlair Kalid, Hannelouise Kissow

  Indre organers embryologi

  104 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2022. Pris DKK 250

  ISBN 978-87-94207-15-7

  Boken er skrevet for «de integrerede organkurser på Københavns Universitets lægeutdannelse», men er også tenkt å være til nytte for legestudenter i resten av Danmark. Dette er en liten kortfattet bok som fremstår som godt skrevne notater i paperback A5-format.

  Første kapittel omhandler gametogenesen, mens andre kapittel tar for seg fertilisering og utviklingen frem til blastocyststadiet. De resterende kapitlene handler om organenes utvikling. Bevegelsesapparatet og sentralnervesystemet er ikke omtalt, da forfatterne mener dette er godt dekket i annen dansk litteratur.

  Teksten ledsages av enkle skissepregede tegninger, og hvert kapittel avsluttes med en tekstboks med de viktigste poengene. Det er også noen tekstbokser som henviser til kliniske eksempler.

  Boken har ingen referanser til øvrig litteratur. Særlig når det kommer til omtale av kliniske problemstillinger, kunne referanser vært ønskelig. Det fremkommer flere påstander som ikke blir videre dokumentert, blant annet at ventrikkelseptumdefekt er den hyppigste medfødte hjertefeilen, og at det hos 10 % av befolkningen ikke forekommer sammenvoksning av gangsystemene i pancreas.

  Boken er skrevet på dansk, og det forekommer ord og begreper som vi ikke bruker på norsk eller har norske ord for. Teksten er ellers forståelig og grei, og boken dekker det som kreves av kunnskap for legestudenter i de omtalte temaene. Det vil imidlertid være nødvendig å supplere med en annen lærebok for å dekke resten av embryologien.

  Boken er kort og lettfattelig og egner seg for dem som ønsker å lese dansk fremfor engelsk om indre organers embyologi. Det finnes mange lignende, gode kompendier på engelsk.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media