Kommentar

Godt skrevet

Wilhelm Bugge
None
Interessekonflikt:  Nei

I mange år har jeg tenkt at det er folks bruk av akutte tjenester som er problemet - noe jeg tror AMK kan bekrefte. Forfatteren har imidlertid gode poeng som går forbi dette; unge leger trenger gode læringssteder for å bli gode leger. Akuttmottaket er et slikt sted. Vi som lærte akuttmedisin omtrent som vi lærte svømming, må innse at tidene er endret. Og at det finnes et legitimt behov for å bli faglig trygg, også som ung lege. Det vil gagne pasienten, som er den vi er der for (når en tenker etter). DRG, personlig prestisje og andre tøvete distraksjonsmomenter må vike. Takk for god lesning! Hilsen gammel lege.

Published: 04.11.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media