Velutdannete kvinner er utsatt for seksuell trakassering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ny studie på Island viser høy forekomst av seksuell trakassering og vold mot kvinner i arbeidslivet.

  Illustrasjonsfoto: RichLegg/iStock
  Illustrasjonsfoto: RichLegg/iStock

  Kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering enn menn. I en digital spørreskjemaundersøkelse med svar fra nesten 15 800 islandske kvinner ble forekomsten av seksuell trakassering og vold mot kvinner på arbeidsplassen kartlagt og analysert (1).

  Rundt en tredel av kvinnene rapporterte at de hadde opplevd seksuell trakassering eller vold på arbeidsplassen, 7,5 % av dem i sin nåværende jobb. Kvinner i aldergruppen 18–24 år rapporterte nesten fire ganger hyppigere enn dem i den eldste aldersgruppen om seksuell trakassering eller vold i nåværende jobb. Kvinner som var single eller tilhørte en seksuell minoritet, var mer utsatt. Kvinner med mastergrad rapporterte oftere seksuell trakassering eller vold i nåværende jobb enn dem med kun grunnskole. Det samme gjaldt kvinner med høy inntekt sammenliknet med kvinner med lav inntekt. Forekomsten av seksuell trakassering eller vold i nåværende jobb var høyest hos dem som var en offentlig person eller i turistnæringen, rettsvesenet og sikkerhetstjenesten.

  – Denne studien er gjennomført blant et representativt utvalg av kvinner i et nordisk land, og resultatene er derfor delvis overførbare også til Norge, sier Steffen Torp, som er fysioterapeut, statsviter og professor i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  – Det er særlig interessant at kvinner med høy utdanning og inntekt er mer utsatt for seksuell trakassering enn andre, og det er bekymringsfullt at seksuelle minoriteter er særlig utsatt, sier Torp.

  – Denne studien bør motivere noen til å gjøre en liknende befolkningsstudie i Norge. I en slik studie bør man også undersøke hva slags trakassering og overgrep kvinner utsettes for, og hvem som er overgripere. Bedriftshelsetjenester bør ta med seksuell trakassering i sine arbeidsmiljøundersøkelser, særlig i bransjer som denne studien viser at er belastet, sier Torp.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media