Bedre helse med en sunn munn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lise Lund Håheim

  Oral Infections and Systemic Diseases

  Scientific Evidence from an Epidemiologic Perspective. 156 s, tab, ill. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022. Pris GBP 59

  ISBN 978-1-5275-7735-0

  Det har lenge vært kjent at infeksjoner og inflammasjoner i oralt vev kan påvirke andre organer. Orale bakterier kan gi opphav til periodontitt, en inflammasjon som medfører tap av tannens omkringliggende benvev/støttevev. Bakterier vil lett overføres fra de inflammerte tannkjøttlommene til blodbanen og kan også aspireres til lunger hos svekkete personer. Det er påvist bakterier fra tannbelegg på hjerteklaffer, i hovedpulsåren, i ledd og i hjerne.

  Flere studier viser en sammenheng mellom oral helse og blant annet hjerte- og karsykdommer, for tidlig fødsel, diabetes mellitus, kreft og demens. Selv om det eksisterer en sammenheng mellom disse sykdomsgruppene, er det ikke sikkert at den ene sykdommen gir opphav til den andre. I de senere årene har det derimot dukket opp studier som viser at det faktisk kan finnes en direkte årsakssammenheng mellom orale sykdommer og visse allmennsykdommer. Innledningen, oppbyggingen og innholdet dreier seg i hovedsak om disse spørsmålene.

  Boken består av fire deler. I første del beskrives de orale sykdommene og hvordan disse registreres. Her gis også en oversikt over epidemiologisk metode samt en fremstilling av hvordan forskjellig studiedesign gir varierende grad av vitenskapelig evidens. Den andre delen tar for seg de systemiske sykdommene – én for én. Mulige forklaringsmodeller for sykdomspåvirkning beskrives, og det gis en kritisk analyse av et utvalg artikler der blant annet kausalitet versus samvariasjon diskuteres. Dernest kommer en oppsummering over hvordan generell sykdom kan manifestere seg i munnhulen og til slutt en redegjørelse for Osloundersøkelsen og hva denne har avstedkommet.

  Boken er liten og hendig med stive permer og bare én figur og noen få tabeller. Den er skrevet på engelsk, men er lettfattelig. Målgruppen er nok ikke hvermannsen, men boken inneholder nyttig kunnskap for alt helsepersonell.

  Blør du når du pusser tennene dine eller når du bruker tanntråd, da er denne boken en «vekker». Og hvis for eksempel periodontal behandling kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, med tanke på hvor mange mennesker dette angår, er det kanskje behov for et intensivert samarbeid mellom leger og tannleger om disse pasientkategoriene. Nettopp derfor er denne boken så viktig.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media