Fastleger trenger bred kunnskap – samlet på ett sted

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mens 200 000 nordmenn står uten fastlege, står samtlige fastleger med et mangelfullt offentlig tilbud for kunnskapstilgang og faglig oppdatering. Tiden er overmoden for å hjelpe fastleger på alle måter vi kan.

  Norsk helsevesen er avhengig av en velfungerende fastlegeordning. Dette har hele Norges befolkning blitt oppmerksomme på gjennom den pågående krisen i ordningen. Men fastlegeordningen trenger ikke bare rekruttering av nye kolleger. Fastleger trenger også at forholdene legges til rette for god, effektiv og faglig forsvarlig behandling. Et lite, men viktig bidrag vil være å sikre solid formidling av oppdatert, tilgjengelig og praktisk rettet kunnskap. Den danske offentlige nettportalen sundhed.dk er et eksempel å se til og hente inspirasjon fra (1).

  Bredt fagfelt

  Bredt fagfelt

  Allmennmedisin er den medisinske spesialiteten med størst bredde, og den gir mulighet for å følge opp pasienter over tid. Faget er unikt. Det vet trofaste fastleger, og det blir norske medisinstudenter tidlig klar over, enten de studerer i Norge eller i utlandet. Samtidig er det krevende for både erfarne og uerfarne fastleger å holde seg oppdatert i et så vidt fagfelt. Det fordrer at kunnskapen som formidles til dem, er godt forankret i allmennmedisinsk fagutvikling og forskning. Men formidlingen bør også gi 1) praksisrettet beslutningsstøtte i møte med pasienter og 2) mulighet for fastleger til å fordype seg i spesifikke fagområder gjennom variert og relevant litteratur og faglige nyheter. I Danmark har man sett disse behovene og utviklet en enhetlig plattform som dekker begge (1). Ideen er god. Dessverre finnes det ikke et lignende tilbud i Norge. Her til lands er det derimot en underskog av offentlige og kommersielle informasjonstjenester, og det er foreløpig opp til hver enkelt fastlege å navigere i dette landskapet.

  Kunnskap og kontinuitet

  Kunnskap og kontinuitet

  Før dannelsen av Helsebiblioteket og Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) var det svært få måter å holde seg faglig oppdatert på for fastleger. Kunnskapstilbudet i primærhelsetjenesten var ikke noe å rope høyt om den gang, og er det heller ikke i dag, selv når vi står midt i en fastlegekrise. Selv om fastleger nå i dag har gratis tilgang til Pyramidesøket, BMJ Best Practice, UpToDate, Legevakthåndboken, Norsk legemiddelhåndbok, retningslinjer og veiledere, trenger de en forent offentlig plattform for alle former for kunnskapsoppdatering. Det fordrer at evidensbasert kunnskap er tilgjengelig for alle og kvalitetssikret av fastleger og de allmennmedisinske fagmiljøene. Vi vet ikke hvor lang tid fastleger bruker på å fordøye forskningsartikler og rapporter, men vi vet hvilken trygghet det gir å være faglig oppdatert når man følger pasientene over tid og må ta hånd om komplekse sykdomstilstander (2).

  Her til lands er det en underskog av offentlige og kommersielle informasjonstjenester, og det er foreløpig opp til hver enkelt fastlege å navigere i dette landskapet

  Dejligt at være læge i Danmark?

  Dejligt at være læge i Danmark?

  Fastleger er ikke som sykehusleger. I motsetning til spesialister på sykehus har fastleger sjeldnere mulighet til å diskutere med kolleger (3). Det kan bli ensomt på legekontoret. I spesialistutdanningen og i smågruppene trenger fastleger tilgang til relevant litteratur egnet til fordypning. I Danmark har allmennmedisinsk fagutvikling vært toneangivende i snart tjue år. Den danske offentlige helseportalen ble etablert i 2003, og siden har det skjedd en rekke utvidelser av portalen, med bred politisk oppslutning. Det er et tankekors at sundhed.dk – fordi dansk helsevesen har kjøpt rettighetene til en oversatt versjon – tilbyr innholdet i Norsk elektronisk legehåndbok gratis til sine brukere (4). Det har vi foreløpig ikke klart i Norge.

  Ny norsk løsning

  Ny norsk løsning

  Fastleger i Norge har lenge vært avhengige av Norsk elektronisk legehåndbok for å søke etter forskningsbasert kunnskap, men tjenesten er et abonnementsprodukt. Den kan derfor ikke sammenlignes med hva sundhed.dk tilbyr danske leger. Norsk elektronisk legehåndbok er et kommersielt medisinsk oppslagsverk som skal fungere raskt i en travel klinisk hverdag, noe det i stor grad gjør. Men norske fastleger trenger et gratis og fritt tilgjengelig digitalt oppslagsverk – noe av det samme for leger som det helsenorge.no er for pasienter, men uten behov for innlogging og sikre soner. I disse dager lanserer Helsebiblioteket nye og moderne nettsider. Vi ønsker å fortsette med å tilby nyttig og pålitelig kunnskap for hele Norges befolkning, inkludert pressede fastleger, men vi skal samle all informasjon på ett sted. For dagens offentlige tilbud til fastleger er ikke godt nok.

  Tor Atle Rosness er medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Han har ikke deltatt i den redaksjonelle behandlingen av artikkelen.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media