Verden mangler 6,4 millioner leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kraftig global økning i antall helsearbeidere er nødvendig for å oppnå universell helsedekning, mener en stor forskningsgruppe.

  Illustrasjonsfoto: Morsa Images / iStock
  Illustrasjonsfoto: Morsa Images / iStock

  Helsepersonell er nødvendig for å gi folk helsetjenester. En gruppe med nesten 200 forskere fra hele verden brukte data fra 196 land til å estimere det globale antallet helsearbeidere i 2019 og hvor mange nye helsearbeidere som trengs for å nå 80 av 100 på en indeks for tilfredsstillende universell helsedekning (1).

  I 2019 var det totalt 204 millioner helsearbeidere globalt, inkludert 12,8 millioner leger. Samlet var det i 2019 16,7 leger per 10 000 innbyggere, men legedekningen varierte svært mye – fra 2,9 i Afrika sør for Sahara til 38,3 i Sentral- og Øst-Europa og i Sentral-Asia. For å nå målet om universell helsedekning ble det estimert at man trenger 20,7 leger per 10 000 innbyggere, noe som tilsvarer 6,4 millioner nye leger. Behovet for å utdanne flere helsearbeidere er særlig høyt i lavinntektsland, der man må intensivere arbeidet med å hindre at helsearbeidere emigrerer til høyinntektsland.

  – Denne studien viser at verden trenger svært mange flere helsearbeidere for å nå målet om universell helsedekning, og at behovet for flere helsearbeidere varierer betydelig mellom land, sier Erlend T. Aasheim, som er avdelingsdirektør for Global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet og førsteamanuensis ved Senter for bærekraftig helseutdanning ved Universitetet i Oslo.

  – De negative konsekvensene av covid-19-pandemien både for helse og økonomi gjør at sårbare land som allerede har lav tetthet av helsepersonell, kan bli enda mer utsatte. Man ser fortsatt klassiske mønstre der helsepersonell flytter fra sør til nord og fra lavinntektsland til høyinntektsland. Verdens helseorganisasjon har bedt Norge om å lede et arbeid med å hindre uetisk internasjonal rekruttering av helsepersonell, sier Aasheim.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media