Rettelse: Preprint på norsk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142: 903.

  I Tidsskriftet nr. 10/2022 skal det på side 903 stå: Betegnelsen innsendt manuskript anbefales på både bokmål og nynorsk.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media