Rettelse: Preprint på norsk

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142: 903.

  I Tidsskriftet nr. 10/2022 skal det på side 903 stå: Betegnelsen innsendt manuskript anbefales på både bokmål og nynorsk.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media