En bog om gabet mellem liv og fag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trond N. Bjerke

  Rus

  Avhengighetens paradokser. 231 s, ill. Stavanger: Hertervig Forlag, 2021. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-8216-195-4

  Bogen beskriver og drøfter fænomenerne rus og afhængighed set igennem forfatterens dobbeltrolle som både rusafhængig og rusforsker. Forlaget kalder bogen en dokumentar, men fra et akademisk perspektiv hører den mest hjemme i kategorien autoetnografi, en litterær form som vanskeliggør vurderinger og anmeldelser – hvordan skal man forholde sig kritisk til andres personlige oplevelser?

  Teksten er struktureret i tre dele. Første del handler om forfatterens barndom og ungdom, anden del om dennes akademiske karriere og tredje del om forfatterens personlige erfaringer i et kulturelt og eksistentielt perspektiv. Bogen er velskrevet og underholdende med detaljerede beskrivelser af episoder fra Trond Bjerkes eget liv.

  De selvbiografiske beskrivelser af rusoplevelser og bestræbelserne på at forblive ædru, hensatte mig til møder i selvhjælpsgruppen Anonyme Alkoholikere (AA). Bjerke forsøger flere steder at distancere sig fra en af AAs foretrukne narrativer, såkaldte drunkalogues, men indskriver sig alligevel i samme diskurs gennem brug af AA-begreber og forklaringsmodeller.

  I tolvtrinsgrupperne lærer du at tale for dig selv, om dig selv og til dig selv, og den opskrift følger Trond Bjerke med få afvigelser i en tekst, hvor andre mennesker iscenesættes som publikum i det selvets teater, som mesteparten af bogen udfolder sig i. Læsningen gav mig associationer til præsten Henri Nouwens klassiske udgivelse om den sårede læge (1). Nouwen var optaget af hvordan hjælperens egne lidelseserfaringer kunne komme andre til nytte, og skriver om hvordan lægen og præsten må sætte sig selv til side for at kunne invitere den anden ind på et omsorgsfuldt gæstebud.

  Bjerke synes at nå en lignende erkendelse i bogens epilog, desværre lidt sent i bogens fremdrift. For trods Bjerkes betroelser, refleksioner og opfordringer til at forstå rus og afhængighed som almenmenneskelige vilkår følte jeg mig kun inviteret som tilskuer og ikke på gæstebud. En større nysgerrighed på kollegers og medpatienters perspektiver kunne muligvis have medinddraget læseren i teksten og medvirket til belysningen af det vanskelige møde mellem egne erfaringer og fag.

  Bogen egner sig for læsere – fagperson eller lægmand – som er interesserede i at forstå sammenhængen mellem faglige hjælpediscipliner, fortolkninger af personlige oplevelser og de udfordringer forbundet hermed.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media