Kommentar

Meningsløs informasjon uten kvantifisering av effekter

Arne Høiseth
Pensjonist
Interessekonflikt:  Nei

For å unngå feilaktig eller direkte skadelig informasjon om medisin og helse er journalister anbefalt å kvantifisere effekter (1). Det samme rådet gis til forskere (2). Noen enkle historier fortelles nå om og om igjen. En slik er at lavt østrogen gir nedsatt benmasse (BMD) og økt bruddrisiko. Spørsmålet som må besvares er: Hvor stor er effekten?

Lave østrogennivåer gir ca. 3 prosent lavere BMD (3). Det er mulig å beregne økt bruddrisiko ved redusert kalsiuminnhold. Ved ca. 3 prosent reduksjon er økningen i bruddrisiko betydningsløs. I et av arbeidene forfatterne støtter seg til (3) påpekes det at det er motstridende resultater når det gjelder økt bruddrisiko ved POI; meta-analysen viser imidlertid: «Women with POI did not display any difference in fracture risk compared either with women with age at menopause >40 or >45 years.” Bruddrisikoen var faktisk ikke-signifikant lavere i POI-gruppen sammenlignet med gruppen med menopause >45 års alder.

Har verken forfatterne eller Tidsskriftets fagfeller lest referansene? Uansett, det er nå på høy tid at medisinske tidsskrifter begynner å kreve kvantifisering av effekter.

Litteratur
1. Schwitzer G. How do US journalists cover treatments, tests, products, and procedures? An evaluation of 500 stories. PLoS Med 2008; 5(5): e95. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050095
2. Kjærstad HP. Skrot p-verdiene, forskere! Forskerforum 28.5.18. https://www.forskerforum.no/skrot-p-verdiene-forskere/ Lest 25.7.2022.
3 Anagnostis P, Siolos P, Gkekas NK et al. Association between age at menopause and fracture risk: a systematic review and meta-analysis. Endocrine 2019; 63: 213-24.

Published: 25.07.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media