Kommentar

Kunstig intelligens er ikke kunstig

Dan Siggerud
Siviløkonom/systemutvikler
Interessekonflikt:  Nei

Både uttrykket "kunstig intelligens" og "maskinlæring" er villedende begreper. Begge forutsetter programmering. Alle beslutninger som tas "kunstig" er gjort på grunnlag av bedre - eller dårligere - algoritmer skrevet av programmerere - som igjen har fått grunnlag for sin programmering av fagspesialister. Alle råd og beslutninger kan derfor også dokumenteres. For 30 år siden snakket man om å lage kunstig intelligens med den betydning at datamaskinene skulle begynne å tenke selv - som et menneske. Den ambisjon er vel foreløpig lagt til side. Men man har beholdt uttrykket - og det brukes for alt det er verdt! Når en bil kjører basert på kunstig intelligens, er det også menneskeskapte algoritmer som ligger til grunn for bilens adferd.

Published: 14.07.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media