Kommentar

Dødshjelp/Legeforeningen

Per Sunde
Tidligere spesialist i allmennmedisin/tidligere fastlege.
Interessekonflikt:  Nei

Takk for som alltid viktige innspill angående de «store» problemstillingene liv-død/ dødshjelp - ref. Blomkvist mfl. (1) og Horn/Brelins tilsvar (2). Et lite hjertesukk: vi har som kjent ingen fasitsvar.

Vi leger må være mer enn aktsomme for ikke å opphøye oss selv til «dommere». Essensen i innlegget til Blomkvist mfl. tror jeg kanskje er et tilsvar til hva mange av oss opplever som en tendens til «formynderskap»/«bedreviterskap».

Horn må passe på ikke å bli forurettet over en viss motstand nå, men må fortsette sine utmerkede bestrebelser for å belyse disse ekstremt sensitive og viktige temaene.

Litteratur
1. Blomkvist AW, Zadig P, Schei E, et al. Legeforeningen bør representere medlemmenes syn på dødshjelp. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0199.
2. MA Horn, S Brelin. Dødshjelpsdebatten bør være saklig. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2022/04/kommentar/dodshjelpsdebatten-bor-vaere-… Lest 13.5.2022.

Publisert: 13.05.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media