Kommentar

Dødshjelpsdebatten bør være saklig

Morten Andreas Horn
Overlege, nevrologisk avdeling, OUS Ullevål sykehus
Interessekonflikt:  Nei
Siri Brelin
Overlege
Senter for lindrende behandling, Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold Kalnes

Andreas Wahl Blomkvist og medarbeidere (1) har tatt på alvor vår oppfordring (2) om at Legeforeningen bør diskutere dødshjelp. Tilhengerne av dødshjelp bør komme på banen dersom de ønsker en endring. Vi vil gjerne komme tilbake med respons på forfatternes kronikk. Men i første omgang må vi få kommentere forfatternes ordbruk som går mer på person og karakteristikker. Det er en stil som neppe bringer dødshjelpsdebatten framover.

Blomkvist og medarbeidere skriver at Brelin og Horn "gikk hardt ut". På hvilken måte går vi hardt ut i vår kronikk? Vi presenterer punktvis vårt syn på hvorfor vi mener Legeforeningen bør stå fast ved sitt nei til dødshjelp, til tross for at noen andre lands legeforeninger har gått i nøytral retning. Vi anbefaler å lese vår kronikk (2) en gang til for å se hvor det er vi "går hardt ut".

Blomkvist og medarbeidere mener at "motstandere i innflytelsesrike posisjoner overdøver en betydelig andel kolleger som tenker annerledes", og bruker oss som eksempel. Det er underlig at kolleger som Wasim Zahid, Edvin Schei og Gro Nylander omtaler oss som innflytelsesrike personer som overdøver dem. Zahid er en av landets mest kjente leger, og har en stor tilhengerskare på sosiale medier. Schei har en solid posisjon som professor og forfatter, med leserkrets langt utenfor medisinen. Gro Nylander er landskjent, og da vi nylig forsøkte å respondere på hennes pro-dødshjelpskronikk i Aftenposten (3) var det vi som ble refusert. Brelin er i dag menig medlem av Legeforeningens råd for legeetikk, mens Horn har ingen verv i foreningen. Vår viktigste posisjon er at vi begge er engasjert i hhv. generell og nevrologisk palliasjon og dødsomsorg – det er den erfaringen som motiverer vårt engasjement.

Blomkvist og medarbeidere mener at "Legeforeningen er ikke – og skal ikke være – et instrument for dødshjelpmotstandere med sterke meninger." Vi vet ikke hvem som avgjør hva Legeforeningen skal eller ikke skal være, men det har vel til alle tider vært slik at Legeforeningen har hatt sterke meninger om norsk helsevesen. Vi er usikre på hvor stille vi må gå i dørene med våre egne meninger, for ikke å påkalle anklager om at vi overdøver Blomkvist og medarbeidere.

Blomkvist og medarbeidere skriver at "Norge trenger en åpen, nøktern og informativ debatt om dødshjelp." Vi er enig, men et godt utgangspunkt er da å akseptere at også motstandere av dødshjelp har lov til å fremme sitt syn på saken.

Litteratur

1. Blomkvist AW, Zadig P, Schei E, et al. Legeforeningen bør representere medlemmenes syn på dødshjelp. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0199.
2. Horn MA, Brelin S. Legeforeningen bør fortsatt si nei til dødshjelp. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0658.
3. Nylander G. På tide å tillate legeassistert livsavslutning? Aftenposten, 9.12.2021. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wO4bM1/paa-tide-aa-tillat…. Lest 26.4.2022.

Publisert: 28.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media