Verdifull håndbok for medisinstudenter og turnusleger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kim Bartholdy, Jane Kallesøe

  Klinikbogen

  3. utg. 330 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2021. Pris DKK 400

  ISBN 978-87-93810-39-6

  Denne hendige håndboken passer i frakkelommen og kan være nyttig for både medisinstudenter, nyutdannede leger og sykepleiere. Den er estetisk tiltalende og lett å finne frem i. Omslaget kan slås ut foran og bak, med maler for journalopptak, EKG-linjal, normalverdier for PQ-tid osv. Det finnes tegnede illustrasjoner av dermatomer og ryggundersøkelse, og fotografier av øyne med injiserte konjunktiva. Grønne oppsummeringsbokser av typen «De viktigste spørsmål til en pasient med brystsmerter», gir kjappe svar.

  Boken kan leses fra perm til perm, men er også et oppslagsverk når det haster. Den er tilpasset danske forhold, men man venner seg fort til å lese dansk. Det brukes 25 mm EKG og refereres til danske nettsider, og journalopptak er delt inn i disposisjoner og eksposisjoner som vi ikke bruker i Norge. Med en humoristisk vri hjelper forfatterne deg fra før du entrer sykehuset, med godmodige påminnelser om hva du må huske – «lille blog og kuglepenne, småpenge til kaffekassen (gør dig populær hos sygeplejerskerne)» – til du legger inn diagnosekoder og godkjenner epikrisen.

  Jeg ble overrasket over hvor grundige fagkapitlene var. Kliniske fag sammenfattes med sentrale undersøkelser og funn for indremedisin, kirurgi, nevrologi, øye, ØNH, gynekologi og psykiatri. Også inkludert er tolkning av EKG, røntgen thorax, arteriell blodgass og basale blodprøver med patofysiologi. Bakerst finnes oppskrifter for innlegging av PVK, kateter, larynxmaske, intubasjon, suturering, spinalpunksjon og håndhygiene. Kommunikasjonsteknikker fremheves, som å alltid hilse på nye sykepleiere og fortelle pasienten hvor mye tid man har til rådighet ved journalopptak. Det er tydelig at forfatterne forstår hva leserne trenger. Et eksempel er en tabell som forklarer nevrologiske uttrykk som afasi, agnosi, ataksi og apraksi. Det er umulig å sammenfatte alle de geniale tingene i denne boken. Du må rett og slett lese den selv.

  Klinikbogen treffer sin målgruppe godt. Det finnes håndbøker i kirurgi og indremedisin, men meg bekjent finnes ingen tilsvarende norsk pocketbok for klinisk hverdagsbruk. Etter å ha lest den er jeg nok en bedre LIS1-lege, både som produsent av innkomstjournaler og i møte med pasienter og kolleger. Enten du er i klinikken som student, eller ny som lege, vil boken dekke felter du har glemt, og spare deg for å bla i gamle permer eller powerpointer. Denne boken kommer jeg faktisk til å bruke.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media