Monrad Krohns pris til Lars Jacob Stovner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stovner får prisen for fremragende nevrologisk forskning.

  MOTTAR PRIS: Lars Jacob Stovner. Foto: Privat
  MOTTAR PRIS: Lars Jacob Stovner. Foto: Privat

  Monrad Krohns legat til fremme av nevrologisk forskning deler hvert år ut en pris for fremragende nevrologisk forskning. Prisen for 2022 utdeles til professor emeritus Lars Jacob Stovner ved NTNU.

  Lars Jacob Stovner har vært overlege i nevrologi ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU fra 1995. Fra 2008 har han vært styremedlem i den ideelle stiftelsen Lifting The Burden (LTB): The Global Campaign Against Headache, med offisiell relasjon til Verdens Helseorganisasjon.

  Stovner tok doktorgrad i 1993 med et arbeid på Chiari-malformasjonen, og blant annet hodepine knyttet til denne. Senere har han bidratt i utviklingen av nye forebyggende medikamenter mot migrene, og ett av disse, candesartan, brukes nå som migrenemedisin i store deler av verden. Videre har han vært involvert i flere randomiserte, kontrollerte studier over medisinsk og kirurgisk behandling av klasehodepine, medikament-overforbukshodepine, og nakkeutløst hodepine. Et annet hovedemne har vært hodepine-epidemiologi, der man i den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har sett på utbredelse, sykdomsbyrde, komorbiditet, samt genetikk og ulike risikofaktorer ved hodepine.

  Internasjonalt arbeid

  Internasjonalt arbeid

  Gjennom andre epidemiologiske studier og litteraturgjennomganger har Stovner bidratt til en mindre traumefokusert og mer psykososial forståelse av nakkeslengsyndromet. I fysiologiske studier har han vært med å kartlegge pasienters økte følsomhet for lys og lyd ved ulike hodepinesyndromer, og hvordan stress og søvn kan påvirke smertefysiologien. Videre har han bidratt i studier over hodepine ved mobiltelefonbruk, og at slik hodepine antakelig ikke har noe med elektromagnetisk stråling å gjøre.

  Han har ledet en internasjonal gruppe som har gitt retningslinjer for hvordan man bør gjøre gode studier på hodepine-epidemiologi, sykdomsbyrde og helseøkonomi. Gjennom arbeid i internasjonale organisasjoner har han vært sentral når det gjelder å dokumentere betydningen av hodepine-sykdommer over hele verden, og dermed bidratt til at disse sykdommene nå har fått mye større fokus i den helsepolitiske debatten i mange land.

  Miljøbygger

  Miljøbygger

  Stovner var sentral i opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og ledet dette senteret fra 2000 til 2020. Han har publisert over 300 vitenskapelige artikler og bokkapitler og utgitt tre bøker, hovedsakelig om hodepine.

  I tillegg til en imponerende merittliste, trekkes Stovners egenskap som miljøbygger spesielt frem i nominasjonen. Med sin vennlige væremåte har han inspirert og bygget et sterkt og levende miljø for hodepineforskning med fokus på implementering av forskningsresultater. Dette miljøet fikk nylig en stor bevilging til et nytt norsk senter for hodepineforskning, der Stovner nå er tilknyttet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media