Kommentar

Toksisitet for hjortedyr?

Karl Wesenberg
Seksjonsoverlege
Interessekonflikt:  Nei

Barlind Taxus baccata er utbredt viltvoksende i et større område på Sør-Østlandet, Sørlandet og Vestlandet nord til Molde (1). Det er her vanlig at særlig hjort, men også rådyr og elg, beiter barlind, uten at det synes å gi noen forgiftning (2). Hjortedyr synes nok å være ganske motstandsdyktige mot giftstoffene i barlind, evt. etter tilvenning. Forgiftede hjortedyr er funnet nær eller i private hager, og veterinærinstituttet advarer mot planting av barlind i hager der det er hjortedyr (3). Det er derimot kjent en del forgiftningstilfeller hos hest (4). Kan det være at de plantete japanbarlind Taxus cuspidata og hybridbarlind Taxus × media har mer giftstoffer enn europeisk barlind?

Litteratur:
1. Artsdatabanken. Artskart. Søkeord: "Barlind - taxus baccata" https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/448595,7127440/3/background… Lest 5.4.2022.
2. Løkken, S. Men rådyr tåler barlind! Blyttia 1989; 47(4).
3. Veterinærinstituttet. Barlindforgiftning hos rådyr og elg. https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/barlindforgiftning-hos-radyr-og-… Lest 5.4.2022.
4. Schwenke, H. Barlindforgiftning hos hest. Blyttia 1989; 47.

Published: 04.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media