Kommentar

Kriminalforfatter nr 11

Bård Natvig
Professor i allmennmedisin, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  No

Jeg har med stor glede lest Magne Nylennas artikkel om Norske leger som kriminalforfattere (1). Det er både fordi jeg er en ivrig leser av kriminalromaner, og kanskje også fordi jeg skulle ønske jeg hadde klart å skrive en kriminalroman. Det er tatt forbehold om at det er vanskelig å søke på norske leger som har skrevet kriminalromaner, slik at forfatteren kan ha gått glipp av noen, når han har funnet fram til de ti som beskrives i artikkelen. Og, ja, det har nok skjedd, for jeg vet om en til: Dag Gundersen Storla som utga Katharsis i 2018 (2). Så det er altså minst 11 norske leger som har utgitt kriminalromaner.

Litteratur
1. Nylenna M. Norske leger som kriminalforfattere. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0665
2. Storla DG. Katharsis. Lommedalen: Sisik forlag, 2018.

Published: 09.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media