Kommentar

Redaksjonen svarer Robin Holtedahl

Are Brean
Sjefredaktør
Interessekonflikt:  No

Takk til Robin Holtedahl for hans kommentar til Chaibi et als debattartikkel (1). Holtedahls kommentar gir redaksjonen anledning til å presisere våre rutiner for håndtering av interessekonflikter. I likhet med de fleste seriøse medisinske tidsskrifter verden over setter vi som krav at alle forfattere må fylle ut og sende inn interessekonfliktskjemaet fra International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (2). Det er den enkelte forfatters ansvar å fylle ut dette skjemaet så komplett som overhodet mulig, ved å oppgi alle interessekonflikter som kan tenkes å være relevante for det aktuelle manuskriptet (2). Det er både praktiske og prinsipielle årsaker til at den enkelte redaksjon hverken kan eller bør ettergå disse opplysningene. Den aller viktigste praktiske er simpelthen den arbeidsmengden dette ville representere. Vi i Tidsskriftet behandler over 1000 manuskripter hvert år, fra til sammen flere tusen forfattere. Å ettergå hva alle disse oppgir og ikke oppgir som interessekonflikter er en ressursmessig umulighet – for oss som for andre tidsskriftredaksjoner. Nettopp derfor setter vi pris på debatt om mulige interessekonflikter, for det vil alltid være gråsoner mellom hva den enkelte forfatter bør og ikke bør oppgi.

Litteratur.
1. Chaibi A, Stavem K, Russel BM. Manipulasjonsbehandling mot akutte nakkesmerter ? Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi: 10.4045/tidsskr.21.0798
2. ICMJE. Disclosure of Financial and Non-Financial Relationships and Activities, and Conflicts of Interest. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/… Lest 24.2.2022.

Published: 25.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media