Kommentar

Kommentar – Dødshjelp og moralske plikter

Olav Weyergang-Nielsen
Styreleder Foreningen Retten til en verdig død
Interessekonflikt:  Nei

To ganger i januar, henholdsvis 3. og 21., har Eivind Meland inne en kommentar der han gir sin sterke støtte til artikkelen «Legeforeningen bør fortsatt si nei til aktiv dødshjelp» skrevet av Morten Horn og Siri Brelin 13. desember 2021 (1).

I sin argumentasjon skriver han bl.a. «Vi har forpliktelser for fremtiden og for "flokken vår", som Per Fugelli ville ha sagt det» (2), og henviser til minneord om Per Fugelli i Tidsskriftet 15.09.17 (3).

Per Fugelli ble anerkjent blant annet for mange kloke ord, og i denne sammenheng synes jeg det kan være på sin plass å referere litt fra takketalen Fugelli holdt da han mottok Livsvernsprisen av organisasjonen Menneskeverd 6. februar 2017 (4):

«Døden kan også være en hard prøve. Du kan komme til å ønske deg død, og du kan komme til å gjøre deg død. Da trenger mennesker dødsvern, et skjold rundt menneskeverdet. En del av livsvernet i dødsfasen er respekt, og ikke en dom over dem som velger aktiv dødshjelp».

Litteratur

1. Horn MA, Brelin S. Legeforeningen bør fortsatt si nei til dødshjelp. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0658.

2. Meland E. Dødshjelp og moralske plikter. Tidsskr Nor legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0023

3. Tidsskrift for Den norske legeforening. «Ta vare på flokken din». https://tidsskriftet.no/2017/09/ta-vare-pa-flokken-din Lest 04.2.2022.

4. Fugelli P. Den siste livskvalitet heter dødskvalitet – og den fortjener verdighet og nysgjerrighet. Aftenposten 6.2.2017. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/zBn2r/den-siste-livskvalitet-heter-doedskvalitet-og-den-fortjener-verdighet Lest 7.2.2022.

Published: 08.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media