Kommentar

Eutanasi

Diana Hoff
Pensjonert øyelege
Interessekonflikt:  Nei

Jeg har lest med interesse kronikken av Morten A. Horn og Siri Brelin om aktiv dødshjelp (1) og etterfølgende kommentar av Eivind Meland (2). Jeg er en pensjonert øyelege og en av de mange lesere som har en positiv holdning til eutanasi. Man kan føle seg litt fornærmet med å lese utrykk som "moralsk glideflukt" og "liberale likegyldighet", som gir inntrykk av at våre meninger er etisk mindreverdig. Jeg ville påstå tvert imot, at et ønske om innføring av eutanasi basert på en sterk følelse av at det vil hjelpe mennesker i nød er absolutt like høyverdig som andre meninger.


Det er ingen tvil om at mange mennesker mot slutten av livet har en periode med lite eller ingen livskvalitet, enten pga. alvorlig sykdom, sterk smerte eller demens. Hvis man spør oppegående voksne mennesker om de ville ønske å fortsette å leve på denne måten, ville de aller fleste si klart nei. Allikevel holder vi folk i livet, mater dem og behandler dem for infeksjoner. Er ikke dette en form for mishandling?


For min egen del skulle jeg ønske at jeg kunne velge når jeg skal forlate dette livet. Jeg ser det som en siste menneskerett, og hvis samfunnet hadde tillat det så hadde jeg følte meg mye tryggere når jeg nå går inn i alderdommen.


Jeg forstår bekymringen for at andre kunne føle plikt til ikke å være til byrde, men jeg tror ikke dette ville være et stort problem i Norge hvor man blir tatt godt vare på og vanligvis ikke er til belastning for familien. Selvfølgelig har alle rett til å velge å leve så lenge de ønsker uansett helsetilstand, og det må dødshjelplovgivningen sørge for.


Det er fint at British Medical Association nå har tatt en nøytral posisjon (3) og jeg synes Norge bør gjøre det samme. Dette spørsmål er det ikke bare leger som skal ta stilling til, og når våre meninger er delte, bør ikke Legeforeningen kun stå på en side i debatten. 

Litteratur

1 Horn MA, Brelin S. Legeforeningen bør fortsatt si nei til dødshjelp. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi:10.4045/tidskr.21.0658

2 Meland E. Dødshjelp og moralske plikter. Tidskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2021/12/kommentar/dodshjelp-og-moralske-plikter#comment-2452 Lest 22.2.2022

3 Iacobucci G. BMA moves to neutral position on assisted dying. BMJ 2021; 374: n2262

Published: 22.02.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media