Kommentar

O-mikron!

Vidar Toreid
Tidligere smittevernlege, Bygland
Interessekonflikt:  Nei

Petter Gjersvik og Preben Aavitsland har i Tidsskriftet nr. 1/2022 ein interessant artikkel om korona og greske bokstavnamn. Om "omikron" kunne det og nemnast at bokstaven bare tyder "liten o" (mikro-o), i motsetnad til "omega" (= stor eller mega-o). Den logiske uttalen på omikron burde derfor vere med trykket på "i" og ikkje på den første "o"-en, slik det oftast blir uttalt i dag.

Published: 20.01.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media