Ønsker flere søknader til kvalitetsforbedringsprosjekter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. Fondets mål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

  FONDSUTVALGET: Bak fra venstre: Jon Helle, Petter Brelin, Runa Heimstad, Torun Risnes, Caroline Sølberg Yakubu (fra…
  FONDSUTVALGET: Bak fra venstre: Jon Helle, Petter Brelin, Runa Heimstad, Torun Risnes, Caroline Sølberg Yakubu (fra Legeforeningens sekretariat). Foran fra venstre: Ole Strand (leder), Ellen Tveter Deilkås, Yngvild Hannestad. Foto: Vilde Baugstø

  Hvert år deler fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ut midler til prosjekter som bidrar til dette.

  Fondsutvalget er partssammensatt og består av fem representanter fra Legeforeningen, to fra Helse- og omsorgsdepartementet og én representant fra KS. Ole Strand er allmennlege i Kristiansand, og har ledet fondsutvalget de siste fem årene. Han forteller at utvalget møtes to ganger i året for å behandle søknader som er kommet inn.

  – Vi prøver å velge prosjekter som gir mest mulig kvalitetsforbedring og kvalitetssikring. Som regel gir vi ikke støtte til tradisjonelle forskningsprosjekter. Akkurat den grenseoppgangen kan være litt vanskelig, forteller Strand.

  Primær- og spesialisthelsetjenesten

  Primær- og spesialisthelsetjenesten

  Eksempler på prosjekter som tidligere har fått støtte er en digital veileder i barne- og ungdomspsykiatrien, retningslinjer for søvnundersøkelser og kloke valg på legekontor.

  Fondet skiller på midler til prosjekter i primær- og spesialisthelsetjenesten, der 60 prosent skal gå til primærhelsetjenesten.

  – Når vi tildeler midler, forsøker vi også å se på generaliseringsverdi utover akkurat de som får midlene. Vi er tilbakeholdne med å tildele midler til prosjekter som har kommersielle hensikter rundt neste sving. Prosjekter som får støtte skal også rapportere tilbake til fondet når prosjektet er avsluttet, forteller Strand.

  Han utdyper:

  – I tillegg til de årlige bevilgningene på cirka 12 millioner gjennom Normaltarifforhandlingene, har fondet i Statsbudsjettet for 2022, takket være godt arbeid fra Lege-foreningens sekretariat, fått en engangs-bevilgning på 40 millioner. Det betyr at vi har bedre muligheter enn før til å støtte gode prosjekter. 

  Et prosjekt som har fått mye støtte fra fondet gjennom årene er SKIL, Senter for kvalitet i legekontor. SKIL tilbyr alle leger i Norge poenggivende kurs som er tuftet på kvalitetsarbeid, og som skal heve kvaliteten på legekontor.

  Den aktiviteten SKIL utøver er veldig i tråd med fondets vedtekter. Det er ikke tvil om at midlene fra fondet har vært nødvendige for etableringen av SKIL, som nå endelig har fått sin grunnfinansiering inn på statsbudsjettet, sier Strand.

  Letter arbeidet

  Letter arbeidet

  Helsearbeidere har ofte en travel hverdag, og som fastlege vet Ole Strand alt om dette. Å få tid til kvalitetsarbeid er ikke alltid like enkelt.

  – Men nettopp derfor er for eksempel SKIL eller andre kvalitetsprosjekter så nyttig. Veiledere og elektroniske verktøy vil kunne lette arbeidet og gi hver enkelt av oss mulighet til å utvikle kvaliteten. De fleste av oss har jo ikke tid til å finne opp kruttet selv, sier Strand og understreker at fondet ønsker seg flere søknader.

  – Jo flere søknader, jo bedre blir prosjektene vi gir støtte til.

  Helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i daglig drift. Det kan også søkes om tilskudd til kompetanseheving, utprøving og forbedring av metoder og teknikker i konsultasjon, samarbeid med andre grupper og forbedring av metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter. Også støtte til å utarbeide veiledere innenfor medisinske fagområder og prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd, kan søkes om.

  Dersom du ønsker støtte til et prosjekt, kan du lese mer om søknadsprosessen på legeforeningen.no/om-oss, eller kontakte fondet direkte på e-post
  kvalitetsfondet@legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media