Dom i Legelisten-saken: – Bekymret for konsekvensene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høyesterett har avgjort at leger ikke kan reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.no.

  – Vi tar dommen til etterretning, men er bekymret for konsekvensene dette kan få for helsetjenesten og andre yrkesgrupper, sier visepresident og leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.

  I slutten av november behandlet landets øverste domstol Legeforeningens anke i Legelisten-saken. Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til var om legelisten.no lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell. Legeforeningen mente at Legelistens praksis er ulovlig, og at det i tillegg var behov for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning.

  – Vi mener at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Dette er ikke Høyesterett enig i, og det tar vi til etterretning, sier Klev.

  Bekymret for fastlegene

  Bekymret for fastlegene

  Klev er spesielt bekymret for fastlegene som står i en svært presset arbeidshverdag.

  – Det er bekymringsfullt at leger sidestilles med kommersielle tjenesteytere. Leger foretar blant annet viktige vurderinger om sykmeldinger og medisiner, og fastlegen har også en viktig portvokterfunksjon, sier han.

  Legeforeningen slipper å betale saksomkostninger med henvisning til at saken har reist prinsipielle spørsmål som Høyesterett ikke har behandlet tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media