Tor Martin Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen
26.10.2020
– Koronakrisen har satt helsetjenesten på en krevende prøve. Det er derfor helt nødvendig med en tydelig helseprofil i statsbudsjettet. Nå er det på høy...
Tor Martin Nilsen
07.09.2020
President Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime deltok på høringsmøtet med Koronakommisjonen torsdag 25. juni. På vegne av Legeforeningen formidlet de flere...
Tor Martin Nilsen
17.08.2020
Legeforeningens nye varslingsutvalg hadde sitt første møte 15. juni. Utvalget skal håndtere alvorlige varslingssaker mot tillitsvalgte dersom det skulle oppstå. –...
Tor Martin Nilsen
29.06.2020
I år søkte over 150 000 nordmenn studieplass gjennom Samordna opptak. For medisinstudiet var det en økning på hele 16,7 prosent sammenlignet med 2019. FANTASTISK STUDIUM:...
Tor Martin Nilsen
29.06.2020
Leger finner man i mange yrker, men få har tatt et valg som Martin Rugelsjøen Lie. Han forlot jobben som fastlege for å bli sjef for Trænafestivalen. Men så kom...
Tor Martin Nilsen
15.06.2020
– 2020 er et unntaksår for hele samfunnet, og koronaviruset har tydeliggjort behovet for en sterk helsetjeneste, sier president Marit Hermansen. TYDELIG: Nesten 40 prosent av befolkningen...
Tor Martin Nilsen
25.05.2020
Legeforeningen oppfordrer norske myndigheter til å ta et større ansvar for å hindre en medisinsk katastrofe i Europa som følge av koronaviruset. FELLES LØFT: I et...
Tor Martin Nilsen
20.04.2020
I forbindelse med korona-pandemien er det gjort midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell med offentlig tjenestepensjon. Pensjonert helsepersonell kan derfor delta i dette...
Tor Martin Nilsen
20.04.2020
Kurs og møter i utlandet, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av korona-smitte. AVLYSER: 9. mars gikk Legeforeningen ut og avlyste...
Tor Martin Nilsen
30.03.2020
– Jeg har stor tro på stedlig ledelse med korte og effektive lederlinjer. Sammen med alle de dyktige fagfolkene skal jeg finne gode løsninger som både skaper entusiasme og når de målene vi har satt...
Tor Martin Nilsen
16.03.2020
– Overbehandling og overdiagnostikk berører oss alle – friske som syke, sa president Marit Hermansen da Legeforeningen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arrangerte...
Tor Martin Nilsen
16.03.2020
For å oppnå en bedre helsetjeneste og en bedre arbeidshverdag, ønsker sentralstyret de neste to årene å prioritere tre satsingsområder: Alle trenger fastlegen,...
Tor Martin Nilsen
24.02.2020
Rett før jul sendte Legeforeningen inn sin høringsuttalelse om tvangsbegrensningsloven. Reglene bør forenkles slik at de blir mer anvendelige i en klinisk hverdag, mener...
Tor Martin Nilsen
03.02.2020
President Marit Hermansen og Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, har signert en støtteerklæring for fastlegeordningen. Sammen deler de en bekymring for at stadig flere kommuner...
Tor Martin Nilsen
03.02.2020
Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening (Nmf) oppfordrer landets medisinske fakulteter til å tydeliggjøre helsekonsekvensene av klimakrisen i pensum. TYDELIG: - Klimautfordringene...
Tor Martin Nilsen
09.12.2019
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen la frem hovedmålene for den nasjonale helse- og sykehusplanen for 2020–2023, da hun talte under Legeforeningens lokalforeningsseminar. VERKT...
Tor Martin Nilsen
18.11.2019
TV-aksjonen gikk av stabelen søndag 20. oktober. Legeforeningen støttet årets aksjon som gikk til Care og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens...
Tor Martin Nilsen
18.11.2019
Regjeringen har lagt frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Legeforeningen støtter initiativet, men setter spørsmålstegn ved om forslaget overhodet kan kalles...
Tor Martin Nilsen
18.11.2019
– Legeforeningen har tidligere gitt regjeringen honnør for å prioritere helse, men i statsbudsjettet for 2020 er helsesatsingen fraværende. BER POLITIKERNE SATSE: Kristin...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er derfor glade for at rapporten konkluderer med at antallet...