Tor Martin Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen
30.03.2020
– Jeg har stor tro på stedlig ledelse med korte og effektive lederlinjer. Sammen med alle de dyktige fagfolkene skal jeg finne gode løsninger som både skaper entusiasme og når de målene vi har satt...
Tor Martin Nilsen
16.03.2020
– Overbehandling og overdiagnostikk berører oss alle – friske som syke, sa president Marit Hermansen da Legeforeningen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arrangerte...
Tor Martin Nilsen
16.03.2020
For å oppnå en bedre helsetjeneste og en bedre arbeidshverdag, ønsker sentralstyret de neste to årene å prioritere tre satsingsområder: Alle trenger fastlegen,...
Tor Martin Nilsen
24.02.2020
Rett før jul sendte Legeforeningen inn sin høringsuttalelse om tvangsbegrensningsloven. Reglene bør forenkles slik at de blir mer anvendelige i en klinisk hverdag, mener...
Tor Martin Nilsen
03.02.2020
President Marit Hermansen og Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, har signert en støtteerklæring for fastlegeordningen. Sammen deler de en bekymring for at stadig flere kommuner...
Tor Martin Nilsen
03.02.2020
Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening (Nmf) oppfordrer landets medisinske fakulteter til å tydeliggjøre helsekonsekvensene av klimakrisen i pensum. TYDELIG: - Klimautfordringene...
Tor Martin Nilsen
09.12.2019
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen la frem hovedmålene for den nasjonale helse- og sykehusplanen for 2020–2023, da hun talte under Legeforeningens lokalforeningsseminar. VERKT...
Tor Martin Nilsen
18.11.2019
TV-aksjonen gikk av stabelen søndag 20. oktober. Legeforeningen støttet årets aksjon som gikk til Care og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens...
Tor Martin Nilsen
18.11.2019
Regjeringen har lagt frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Legeforeningen støtter initiativet, men setter spørsmålstegn ved om forslaget overhodet kan kalles...
Tor Martin Nilsen
18.11.2019
– Legeforeningen har tidligere gitt regjeringen honnør for å prioritere helse, men i statsbudsjettet for 2020 er helsesatsingen fraværende. BER POLITIKERNE SATSE: Kristin...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er derfor glade for at rapporten konkluderer med at antallet...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
04.11.2019
Det nye statsbudsjettet er dyster lesning for helsesektoren. Blant annet inneholder budsjettet ingen satsing på en fastlegeordning i krise. PÅ STORTINGET: President i Legeforeningen, Marit Hermansen...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
21.10.2019
– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten at man samtidig tilfører friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig ø...
Tor Martin Nilsen
07.10.2019
– Vi kan ikke fortsette å ha fastlegeordningen på drypp. Nå må det komme et løft – og det må være i milliardklassen. Dette ansvaret må...
Vilde Baugstø, Tor Martin Nilsen
07.10.2019
Historiens andre faglandsråd ble arrangert i september på Sundvolden hotell – med debatter, nytt arbeidsprogram og valg av nytt styre. NYTT FAGSTYRE: Fra venstre: Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte...