Tor Martin Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen
07.06.2021
Erlend Hem og Magne Nylenna har nylig lansert Helsespråk . I boken skriver 25 forfattere om ulike sider ved språk og kommunikasjon i helsevesenet. KLAR TALE: – Dette er en bok for...
Tor Martin Nilsen
07.06.2021
Legemiddellisten (PPL) skal gi helsepersonell oversikt over hvilke medisiner pasienten bruker, og har lenge vært etterspurt av Legeforeningen. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser om at utpr...
Tor Martin Nilsen, Vilde Baugstø
25.05.2021
Anne-Karin Rime og Kristin Utne ble gjenvalgt som ledere av henholdsvis Overlegeforeningen og Yngre legers forening under landsrådsmøtene i yrkesforeningene. LEDERE: Både Kristin...
Tor Martin Nilsen
25.05.2021
Legeforeningens president, Marit Hermansen, er valgt til leder av den medisinske etikkomiteen i Verdens legeforening (WMA). Hermansen mener det globale samarbeidet om etikk er av stor betydning for...
Tor Martin Nilsen
03.05.2021
NEL-redaksjonen har i samarbeid med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin lagt inn anbefalinger fra Gjør kloke valg-kampanjen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). N...
Tor Martin Nilsen
19.04.2021
Befolkningen har en krystallklar beskjed til politikerne i en fersk undersøkelse Kantar har gjennomført for Legeforeningen: Over halvparten vil at Norge bruker mer på helse. MÅ BEVILGE MER: – Hvis...
Tor Martin Nilsen
22.03.2021
15. februar fylte Overlegeforeningen 60 år, og det er en sprek jubilant som etter seks tiår i norske sykehuslegers tjeneste skal markeres. UTSATT: – Jubileumsmøtet er utsatt. Derfor blir det et...
Tor Martin Nilsen
11.01.2021
– Vi har satt arbeidsbetingelsene fastleger jobber under på dagsorden. Min opplevelse er at vi lyktes i å formidle kravet vårt på en måte som både vekket...
Tor Martin Nilsen
11.01.2021
«Helse og trygghet først» er Legeforeningens nye satsing for å løfte helsepolitikk på den politiske agendaen frem mot stortingsvalget. VEISKILLE: – N...
Tor Martin Nilsen
23.11.2020
President Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime sendte et tydelig signal til Helse- og omsorgskomiteen under høringen om statsbudsjettet for 2021: Viljen til å investere i...
Tor Martin Nilsen
09.11.2020
Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten. To år etter kampanjens lansering, har en rekke profesjonsforeninger blitt med på...
Tor Martin Nilsen
09.11.2020
I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet uttrykker Legeforeningen, Fagforbundet og Tannlegeforeningen sine bekymringer for Akson, prosjektet for felles kommunal journalløsning. Sammen...
Tor Martin Nilsen
09.11.2020
Legeforeningen mener e-helseloven vil hemme, og ikke fremme, utviklingen av gode nasjonale e-helseløsninger. Loven bør derfor sendes i retur til regjeringen. MÅ UNNGÅ:...
Tor Martin Nilsen
26.10.2020
– Koronakrisen har satt helsetjenesten på en krevende prøve. Det er derfor helt nødvendig med en tydelig helseprofil i statsbudsjettet. Nå er det på høy...
Tor Martin Nilsen
07.09.2020
President Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime deltok på høringsmøtet med Koronakommisjonen torsdag 25. juni. På vegne av Legeforeningen formidlet de flere...
Tor Martin Nilsen
17.08.2020
Legeforeningens nye varslingsutvalg hadde sitt første møte 15. juni. Utvalget skal håndtere alvorlige varslingssaker mot tillitsvalgte dersom det skulle oppstå. –...
Tor Martin Nilsen
29.06.2020
I år søkte over 150 000 nordmenn studieplass gjennom Samordna opptak. For medisinstudiet var det en økning på hele 16,7 prosent sammenlignet med 2019. FANTASTISK STUDIUM:...
Tor Martin Nilsen
29.06.2020
Leger finner man i mange yrker, men få har tatt et valg som Martin Rugelsjøen Lie. Han forlot jobben som fastlege for å bli sjef for Trænafestivalen. Men så kom...
Tor Martin Nilsen
15.06.2020
– 2020 er et unntaksår for hele samfunnet, og koronaviruset har tydeliggjort behovet for en sterk helsetjeneste, sier president Marit Hermansen. TYDELIG: Nesten 40 prosent av befolkningen...
Tor Martin Nilsen
25.05.2020
Legeforeningen oppfordrer norske myndigheter til å ta et større ansvar for å hindre en medisinsk katastrofe i Europa som følge av koronaviruset. FELLES LØFT: I et...