Kommentar

Kommentar til kasuistikk

Anders Hennig
Ortoped
Interessekonflikt:  Nei

Et vesentlig poeng er utelatt i denne kasuistikken. Var pasienten vaksinert? Jeg kan ikke forstå hvorfor dette poenget er utelatt?

Patofysiologien her er jo dårlig forstått, og inntil vi vet mer må vaksinasjonsstatus i allefall oppgis, da den absolutt kan være av betydning. 

Jeg håper dette blir besvart. 

Published: 05.10.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media