Kommentar

Unge voksne med Downs syndrom og spesialisthelsetjenesten

Evy Skogedal
Adjunkt med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk
Interessekonflikt:  Nei

Jeg registrerer at foreldre til barn og ungdom med Downs syndrom nesten utelukkende er positive, og det er god lesning.

Min erfaring tilsier at det er er kommunikasjon og ellers ivaretakelse av den psykiske helsa som er mest utfordrende, især for voksne pasienter. Det er derfor ønskelig med et studie av denne gruppa, for mer kompetanse på disse områdene. Det er skremmende å tenke på opplevelsene enkelte kan ha dersom de ikke har nære pårørende i slike sammenhenger. Det vil garantert medføre mange alvorlige misforståelser, utrygghet og angst.

Published: 23.09.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media