()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kristoffer Mazanti Cold, Adelina Yafasova

  Embryologi

  Et kompendium. 133 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2020. Pris DKK 230

  ISBN 978-87-628-2048-7

  Kompendiet er først og fremst rettet mot medisinstudenter, men kan leses av alle med interesse for feltet eller ønske om en kort repetisjon av embryologien. Det er kortfattet og nærmest stikkordspreget, i A4-størrelse og paperback.

  I introduksjonen listes det opp sentrale tidsperioder og benevninger. Deretter følger et kapittel om generell embryologi som tar for seg den preembryonale perioden, gastrulasjonen, kimlagenes derivater, embryonal folding og nevrulasjon samt dannelsen av diafragma og kroppshulene. De spesifikke organenes embryologi omtales deretter i separate kapitler, og avslutningsvis finnes et kapittel om placenta, fosterhinner og navlestreng. Teksten ledsages av enkle skissepregede figurer med enkel fargesetting, som ofte illustrerer hvilke kimlag som gir opphav til strukturene. Underveis gis enkelte referanser til den kliniske hverdagen.

  Kompendiet er skrevet på dansk, med enkelte danske begreper som ikke brukes på norsk eller som vi rett og slett ikke har gode norske ord for, og tar tydelig utgangspunkt i den danske oversettelsen av Langmans embryologi fra 2015. Forfatterne oppgir at kompendiet er et supplement til denne lærerboken og anbefaler at det brukes for den initiale forståelsen, til repetisjon og eksamenslesing.

  Undertegnende oppfatter teksten som noe kort for å danne den initiale forståelsen og anbefaler å lese en vanlig lærebok først. Kompendiet dekker embryologien, men man kunne ønske seg noen flere kliniske eksempler og lenker. Det er også ønskelig med noen koblinger til sonoembryologien, da det oftest er slik man opplever embryologien i den kliniske hverdagen. Kompendiet er blottet for referanser. Det er kanskje ikke påkrevd i en form som dette, men når man kommer med påstander som «af alle neuralrørsdefekter kan 50–70 % forebygges ved intag af folinsyre ved planlagt graviditet» kunne vel en referanse vært på sin plass. Som repetisjon kan kompendiet egne seg godt for den som ønsker å lese dansk fremfor engelsk (og ikke ønsker å lage sine egne notater). Det finnes mange lignende gode kompendier på engelsk.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media