()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Deksametason brukes mye peroperativt for å forebygge kvalme og oppkast. Det virker og har få bivirkninger, viser en stor randomisert studie.

  Foto: scholes1 / iStock
  Foto: scholes1 / iStock

  I forkant av større kirurgiske operasjoner gis ofte glukokortikoidet deksametason for å forhindre postoperativ kvalme og lindre smerte. Preparatet har imidlertid en potent immundempende virkning. Langvarig bruk gir dårligere sårtilheling og flere infeksjoner, men gjelder det også en enkelt peroperativ dose?

  I en stor internasjonal multisenterstudie ble rundt 9 000 pasienter randomisert til enten 8 mg deksametason eller placebo mens de var i narkose for et større kirurgisk inngrep (1). Pasienter med dårlig kontrollert diabetes ble ekskludert. Nesten alle pasientene fikk profylaktisk antibiotikabehandling. I løpet av de neste 30 dagene oppsto sårinfeksjon hos hhv. 8,1 og 9,1 % i de to gruppene (p < 0,001 for ikke-underlegenhet). Det første døgnet fikk hhv. 42 og 54 % kvalme og oppkast (risikoratio 0,78; 95 % KI 0,75 til 0,82). Hyperglykemi hos pasienter uten diabetes oppsto hos svært få, hhv. 0,6 og 0,2 %.

  – Denne studien viser at det er trygt å gi steroider peroperativt til pasienter med velregulert diabetes, sier Johan Ræder, som er overlege i anestesi og professor ved Oslo universitetssykehus.

  – Studien har mange pasienter, bekrefter tidligere mindre studie, og viser at deksametason har sikker profylaktisk kvalmedempende effekt ved et bredt utvalg av operasjoner, sier Ræder.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media