Rettelse: Tallenes aborttale

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 809.

  I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 809 skal referanse 3 være: Østborg TB. Den ubehagelige abortnemnda. Vårt Land 11.3.2021.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media