Rettelse: Tallenes aborttale

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 809.

  I Tidsskriftet nr. 9/2021, s. 809 skal referanse 3 være: Østborg TB. Den ubehagelige abortnemnda. Vårt Land 11.3.2021.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media