Kommentar
Skal Tidsskriftet virkelig publisere politiske innlegg?