Kommentar
Kostrådene om fett speiler ikke datagrunnlaget