Kort og godt om genetikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Maria Nordheim Alme

  Genetikk

  Ei innføring. 88 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 199

  ISBN 978-82-450-2508-8

  Genetikk er en av flere bøker i Fagbokforlagets kortlestserie i naturvitenskapelige emner for sykepleiestudenter, skrevet som en grunnleggende lærebok i genetikk for bachelorutdanningene i helsefag.

  Boka er delt inn i ni kapitler. De første dreier seg om basale arveprinsipp og molekylærbiologi, etterfulgt av noen mer teknisk krevende kapitler om mitokondrielt DNA, ikke-kodende DNA og epigenetikk, og til slutt to kapitler om genetisk mangfold, variasjon, sykdom og behandling. Det er også 2–4 oppgaver knyttet til hvert kapittel og en ordliste med drøyt 70 faguttrykk. Hvert kapittel har fargerike illustrasjoner, og teksten avbrytes regelmessig av avsnitt med overskriften «Klinikk og forskning», der forfatteren enten kommer med eksempler på medisinske tilstander som illustrerer et fenomen, eller gjør rede for aktuell forskning innen et spesifikt område i genetikken.

  Tydelighet og godt pedagogisk håndverk er bokas styrke. Det nynorske språket er klart og enkelt, og de grunnleggende molekylærgenetiske prinsippene er tydelig forklart med hensiktsmessige illustrasjoner. Derfor er Genetikk også et nyttig bidrag til alle som underviser i grunnleggende genetikk og molekylærbiologi, enten på videregående skole eller innen høyere utdanning.

  En mangel er en ordentlig innføring i det medisinsk-genetiske fagfeltet. Virksomheten ved de medisinsk-genetiske avdelingene er nesten ikke belyst, og det står lite om hvordan genetiske sykdommer diagnostiseres og hvordan familier utredes klinisk. Heller ikke bioteknologiloven, som regulerer all genetisk virksomhet i Norge, er omtalt. Dette er altså ikke en bok som vil gi en fremtidig sykepleier eller annen helsefagarbeider noen forestilling om hvordan en pasient med en genetisk tilstand – eller mistenkt genetisk tilstand – håndteres av helsevesenet. Det er synd, for jeg tror dette er noe studentene vil savne.

  For bachelorstudenter i helsefag vil dette være en ypperlig, og sannsynligvis tilstrekkelig, innføring i basalgenetikken. For medisinstudenter, masterstudenter i genetisk veiledning og andre som skal jobbe med medisinsk genetikk eller innen sjeldenfeltet, vil ikke denne boka være dekkende. Til det er den simpelthen for kort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media