Endring av lånerente i Lånefond for privat legepraksis

Økonomi og administrasjonsavdelingen Om forfatteren
Artikkel

Rentepåslaget for samtlige lån i Lånefondet fjernes. Renten på alle lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på «normrentesatsen for gunstige lån i arbeidsforhold».

Endringen gis virkning innen 1. juni 2021.

Renten på eksisterende lån Lånefondet som er godkjent før 1.1.2020 er i dag fastsatt til 0,50 prosentpoeng over «normalrenten for gunstige lån i arbeidsforhold» (Normrenten). Normrenten i inneværende periode (1.5.2021–1.8.2021) er fastsatt til 1,5 %, slik at disse lånene i Lånefondet per i dag har en rente på 2,0 %.

Med bakgrunn i et ønske om å gjøre det enklere for allmennleger å drive praksis, ble det foreslått å fjerne rentepåslaget på 0,50 prosentpoeng. Det innebærer at samtlige låntakere etter dette får en rente lik normrenten uten rentepåslag.

Anbefalte artikler