Økonomi og administrasjonsavdelingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Økonomi og administrasjonsavdelingen

Økonomi og administrasjonsavdelingen
28.06.2021
Rentepåslaget for samtlige lån i Lånefondet fjernes. Renten på alle lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på «...