Ø. Stople Sivertsen svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg vil takke Thorleif Jansen for hans kommentar til min artikkel. Det er flott at temaet engasjerer på tvers av finansieringsordninger.

  Thorleif Jansen er daglig leder i Kry, en tjeneste som tilbyr 15 minutters legetime over video til opptil dobbel pris av hva det koster hos fastlegen. Kry er åpne om at det ikke er alle medisinske problemer de kan hjelpe med, blir det for sammensatt holder de seg unna (1).

  Det er gledelig at Jansens medarbeidere er ansvarlige og kjenner til prinsippene om riktig bruk av fellesskapets ressurser.

  Jansen kjenner derfor helt sikkert til oppslaget «Sju teser for allmennmedisin», første gang publisert i 2001 (2). Den sjette av disse tesene er «Beskriv praksiserfaringene».

  En av mine erfaringer er dessverre at de som ikke får det som de vil på kontoret mitt iblant går andre steder. Dersom jeg syns det er unødvendig å henvise til en radiologisk undersøkelse, dersom det ikke er indikasjon for en blodprøve, dersom attesten ikke blir laget som de vil, kan de forlate kontoret med en «da går jeg bare privat».

  Private videotjenester innen helse vil aldri kunne møte den tredje tesen, «Gi mest til de som har størst behov». Det er ikke deres konsept. Etter min mening er denne type tjenester med på å nøre opp under en forbrukertenkning om medisinen gjennom å markedsføre seg med en «når DU trenger det»-profil.

  Det er solid kunnskapsgrunnlag bak fastlegeordningens vekt på kontinuitet og tillit som viktige faktorer for god helse, fornuftig ressursbruk og god helsehjelp.

  Jeg har til gode å se godt kunnskapsgrunnlag for at private videolegetjenester uten kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient bidrar til forbedret bruk av fellesskapets ressurser, men er i det minste glad for at flere enn meg problematiserer lettvinte treningsattester.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media