Velkommen til landsstyremøte

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ, og arrangeres i år digitalt tirsdag 1. – torsdag 3. juni.

Normalt er landsstyremøtet et sted der man møtes, mingler, utveksler erfaringer, knytter nye kontakter og treffer kolleger man kanskje ikke har sett på en stund. Årets møte blir imidlertid gjennomført digitalt på grunn av smittesituasjonen.

Helseministeren og sentrale helsepolitikere har takket ja til å delta i årets helsepolitiske debatt med tittelen “Helse og trygghet først”, som har temaene som beredskap, sykehusbygg, fastlegeordningen, psykisk helsevern og behovet for et varig økonomisk løft til helsetjenesten. Debatten gjennomføres tirsdag ettermiddag.

Flere på valg

I år skal det også gjennomføres flere valg. Størst spenning er knyttet til valg av president, visepresident og sju medlemmer til sentralstyret. Valgkomiteen legger fram sin innstilling tirsdag ettermiddag. Landsstyret skal også velge leder og fire medlemmer til Rådet for legeetikk, og det skal velges ny leder og medlemmer i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger.

Nytt arbeidsprogram for 2021 – 23 skal vedtas og gir retning fremover, mens Legeforeningens årsmelding sammen med regnskap for 2020 er en god beskrivelse av ulike aktiviteter og hva som ble oppnådd i fjor. Sjefredaktør i Tidsskriftet, Are Brean, vil også gi et tilbakeblikk på Tidsskriftets arbeid i 2020. Landsstyret vedtar budsjett for 2022, samt en del andre foreningsinterne saker.

Sakliste og program for møtet publiseres på legeforeningen.no cirka 14 dager før møtestart. Landsstyremøtet vil også bli streamet via Legeforeningens Facebook-side for alle som ønsker å følge møtet. Du finner oppdatert informasjon om landsstyremøtet på legeforeningen.no.

Anbefalte artikler