Marit Hermansen valgt til internasjonalt verv

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens president, Marit Hermansen, er valgt til leder av den medisinske etikkomiteen i Verdens legeforening (WMA).

Hermansen mener det globale samarbeidet om etikk er av stor betydning for leger i Norge. I sin motivasjonstale la hun vekt på betydningen av universell helsedekning, sosiale ulikheter i helse og viktigheten av global vaksinedekning. Valget fant sted 21. april.

– Det er under kriser at våre etiske prinsipper virkelig er til stor hjelp. WMAs grunnleggende verdier er derfor viktigere enn noen gang. Etikken er en del av legers beredskap og minner oss om vårt kjerneoppdrag og ansvar, både overfor pasienten, men også for samfunnet. Tusen takk for tilliten. Jeg ser frem til å lede WMAs medisinske etikkomité de neste to årene, sa president Marit Hermansen.

Verdens legeforening (World Medical Association) ble opprettet etter andre verdenskrig og forvalter en rekke felles grunnerklæringer for verdens leger. Geneve-erklæringen regnes som den moderne hippokratiske ed, Helsinki-erklæringen tar for seg etiske prinsipper for medisinsk forskning på mennesker, og Tokyo-erklæringen gir retningslinjer for leger når det gjelder tortur og/eller nedverdigende behandling av innsatte i fengsel.

Anbefalte artikler