Kommentar

Svar på kommentar 'Grovt estimat'

Ingvild Lægreid
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk for innspill. Vi ser at vi burde presisert den internasjonale insidensen siden vi sammenligner med norske tall. Da det var behandlingstjenesten som analyserte de norske tilfellene, var den foreløpige nasjonale insidensen her kjent for oss den 30.03 uten at vi hadde referanse å vise til. Vi ser at vi i ettertid kunne referert til artikkelen av Schultz et al. i New England Journal of Medicine (1) for dette estimatet.

Litteratur
1) Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, et al, Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination, N Engl J Med 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2104882. Lest 19.04.2021.

Published: 19.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media