Kommentar

Kahnemann

Claus Christensen
Fastlege
Interessekonflikt:  Nei

Det anbefales alle å lese Daniel Kahnemanns "Tenke, fort og langsomt" med tanke på å bli kjent med begreper som heuristikk, og for å søke å unngå denne bias.

Published: 09.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media