Kommentar

Grovt estimat

Øystein Haarklau Johansen
Stipendiat, Universitetet i Bergen og Sykehuset i Vestfold og Overlege i mikrobiologi, Craigavon area hospital, Nord-Irland
Interessekonflikt:  Nei

Takk for veldig interessant og spennende artikkel!
Jeg har en liten kommentar til utsagnet "Ut ifra internasjonale tall på vaksinerte og antall rapporterte tilfeller synes risikoen svært liten, men tallene fra Norge gir et foreløpig grovt estimat på ca. 1 per 25 000 vaksinerte".
Her oppgir dere først en upresis henvisning til internasjonale tall ("svært liten"), der det faktisk er mulig å gi referanse til et nøyaktig estimat (1), og følger så opp med en mye mer presis henvisning til norske tall (1 på 25000), men uten å oppgi referanse. Dette norske tallet, som altså er oppsiktsvekkende høyt, brukes så til å understøtte utsagnet "Kan vi akseptere en slik risiko for en potensielt dødelig bivirkning hos unge friske mennesker med lav risiko for å dø av covid-19?".

Kronikken ble sendt inn 30.3.21. Data fra det europeiske legemiddelverket den 18.3.21 viste en risiko på 1-2 per million vaksinerte, og en ny gjennomgang av data opp til 4.4.21 viste en risiko på 6-7 per million vaksinerte (2). Dette er altså enten en overseelse, eller tendensiøst.

Litteratur
1) COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits… Lest 16.04.2021

2) European Medicines Agency. AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets.
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-fin… Lest 16.04.2021

Published: 16.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media