Siri Skumlien ny generalsekretær i Legeforeningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Jeg gleder meg til å bidra i en forening som forvalter så mye faglig kunnskap og engasjement, og som hver dag jobber for at møtet mellom pasient og lege skal bli enda bedre.

  TILLITSFAKTOR: – Sammen med sentralstyret og sekretariatet vil jeg jobbe for å befeste Legeforeningens posisjon, både for…
  TILLITSFAKTOR: – Sammen med sentralstyret og sekretariatet vil jeg jobbe for å befeste Legeforeningens posisjon, både for medlemmene og i samfunnet, sier Siri Skumlien. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

  Legeforeningens sentralstyre har ansatt Siri Skumlien (57) som ny generalsekretær. Hun tiltrer stillingen i juni etter at Geir Riise går av med pensjon. Skumlien kommer til Legenes hus fra jobben som fagansvarlig overlege ved stiftelsen CatoSenteret. Her har hun blant annet jobbet med hvordan en pandemi påvirker mulighetene for livsutfoldelse, spesielt for ungdom og personer med ulike funksjonsnedsettelser.

  – Med Siri får Legeforeningen en klok og dyktig generalsekretær. Hun har solid ledererfaring og et brennende faglig engasjement. Med henne ved roret er sekretariatet og foreningen godt rustet til å møte framtiden, sier president Marit Hermansen som har ledet ansettelsesutvalget.

  Tillit som ledesnor

  Tillit som ledesnor

  Skumlien fremhever Legeforeningens unike posisjon og bredde som en vesentlig tillitsfaktor.

  – Som landets største medisinske fellesskap samler Legeforeningen nesten alle norske leger under sin paraply. Tillit mellom pasient og lege, og mellom befolkningen og Legeforeningen, gir trygghet når presset på helsetjenesten øker og valgmulighetene for den enkelte synes uendelig. Tillit er et uvurderlig gode, men noe vi hele tiden må strekke oss etter og gjøre oss fortjent til. Sammen med sentralstyret og sekretariatet vil jeg jobbe for å befeste Legeforeningens posisjon, både for medlemmene og i samfunnet. Befolkningen skal stole på at Legeforeningen tar ansvar og bidrar aktivt til at norsk helsetjeneste blir bedre.

  Skumlien har betydelig ledererfaring fra både ideell og offentlig virksomhet. Hun har blant annet vært direktør for LHL-sykehuset Gardermoen og ledet prosessen med å få både Glittre og Feiring inn i det nye sykehuset. Hun har også erfaring som tillitsvalgt i Legeforeningen, både som student og yrkesaktiv.

  Samhold og respekt til pasientens beste

  Samhold og respekt til pasientens beste

  – I mine snart 40 år som medisiner har jeg erfart utviklingen og sett det store spennet i legers arbeidshverdag. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har fått gode råd og hjelp fra kolleger, til tross for at de selv står i pressede situasjoner. Dette er faglig og kollegialt samhold til pasientens beste i praksis, slår Skumlien fast.

  Hun viser til at helsetjenesten får stadig flere og større oppgaver, og at kompleksiteten øker med nye grensesnitt mot andre tjenester.

  – Stadig flere pasienter har behov for god koordinert hjelp. Helhetlige helsetjenester forutsetter effektivt tverrfaglig samarbeid på alle nivåer. Da er respekt på tvers av fag- og profesjonsgrenser helt avgjørende. Klinisk personell nær pasienten må bli hørt. For ingen andre tar så mye ansvar for pasientenes helse, og ingen andre vet hvor skoen trykker.

  Effektivt bindeledd

  Effektivt bindeledd

  Skumlien ser fram til å ta fatt på oppgaven som generalsekretær i en spennende og utfordrende tid.

  – Jeg overtar stafettpinnen når vi forhåpentligvis er på vei ut av pandemien. Ved slike veiskiller er det viktig å omsette dyrekjøpt lærdom til varige forbedringer. Det kan være krevende å se nye muligheter når så mye tid og krefter har gått med til krisehåndtering. Samtidig tror jeg mange har funnet løsninger som de er stolte av og som de gjerne vil dele. Det blir viktig for meg å være et effektivt bindeledd som legger til rette for åpen dialog og tydelige prioriteringer, slik at Legeforeningen når de målene som medlemmene og sentralstyret til enhver tid setter.

  Hun har også rukket å gjøre seg noen tanker om legenes storstue i Oslo sentrum, det nyrenoverte Legenes hus.

  – Dette fantastiske signalbygget er omskapt og fremstår i helt ny drakt, men er ennå ikke tatt skikkelig i bruk grunnet pandemien. Kanskje huset har potensial til å bli alle norske legers alma mater uavhengig av hvor medlemmene hadde sin første læretid? Jeg gleder meg uansett til å ta det nye huset i bruk, og ikke minst møte alle som har sitt daglige virke der, avslutter Siri Skumlien.

  Siri Skumlien (født 1963) er cand.med. (1989) og spesialist i både allmennmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering. Hun har en doktorgrad innen funksjonsvurdering og rehabilitering av mennesker med kols fra Universitetet i Oslo (2008).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media